Địa điểm công ty

Để tối đa hóa năng suất và lợi nhuận cho khách hàng bằng cách cung cấp máy móc chất lượng cao, hiệu suất cao. Để cùng phát triển với khách hàng toàn cầu của chúng tôi thông qua các mối quan hệ bền vững, lâu dài.

Địa điểm công tyxem bản đồ lớn hơn

Địa chỉ số. 171, Zheng Bei 3 Road, Yung Kang Dist., Tainan City, Taiwan
Tel :886-6-2545566 Fax :886-6-2538697